هه
آریــــن برجـــــــی

آموزش حرفه ای موبایل گرافـــــی

من آریــن برجـــی هستم

عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای رو از سال 90 شروع کردم و الان با بیشتر از 100 دوره و هزاران دانشجوی آموزش داده شده در حال فعالیت در حوزه های عکاسی ، فیلمبرداری . موبایل گرافی هستم هدف من ارتقا سطح تصویر برداری و موبایل گرافی و آموزش تعداد بیشتر دانشجویان است 

خدمات ما در مجموعه آرین برجی

با ما در کانون توجه باشید